En rekonstruktion av Skoklosterstolen

Barockens stoppningshistoria

Denna uppsats, vars första frö såddes vid ett studiebesök på Skokloster slott för två år sedan, behandlar barockens stoppningshistoria och en rekonstruktion av Skoklosterstolens stoppning. Målet med uppsatsen är att skapa ett intresse för historiska stoppningar och dess tekniker för både privatpersoner och yrkesmän. Undersökningar av litteratur, inventarielistor och Skoklosterstolarna själva ger anledning att tro att Skoklosterstolarna tillverkades 1708 till slottets dåvarande ägare Abraham Brahe. Som tidigare publicerats av Johan Knutsson finns det skäl att tro att stolarna tillverkats lokalt. Nya analyser presenteras i uppsatsen som styrker denna hypotes. Vidare redovisas vilka material som använts i originalstoppningen, identifierade bland annat med mikroskopering. I största möjliga mån har dessa material använts vid rekonstruktionen.

Mitt examensarbete från Carl Malmsten CTD kan laddas ned härifrån (16.2 MB PDF).

 
skoklosterstolen.jpg